Twee ouders, één team, Cursus ter voorbereiding op het ouderschap

Hét programma ter voorbereiding op ouderschap

 

De geboorte van een baby betekent ook de geboorte van een gezin. Om je goed voor te bereiden op het ouderschap is de Cursus OuderTeam.nu ontwikkelt door het lectoraat van Hogeschool Leiden. Een gevarieerde en interactieve cursus die zich richt op het versterken van de samenwerkingsrelatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap. 

9

Waarom meedoen aan de cursus ouderteam.nu?

Als je in verwachting bent van een kindje brengt dit veel nieuwe gedachten en veranderingen met zich mee. Wat verandert er bijvoorbeeld in de relatie met je partner? Welke dingen zijn belangrijk om met elkaar te bespreken om goed voorbereid te zijn op een baby en hoe vormen jullie samen een goed team voor jullie kind? Waarom is een veilige hechting zo belangrijk en wat is belangrijk om te weten over de ontwikkeling van je baby?

“Goede zorg voor het kind, begint bij goede zorg voor de ouders”.

Het motto van het programma

9

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma van de Cursus OuderTeam.nu bestaat uit groepsbijeenkomsten en digitale onderdelen. De groepsbijeenkomsten worden georganiseerd door twee getrainde OuderTeam.nu professionals.

  • Tijdens de zwangerschap zijn er twee groepsbijeenkomsten. Tussen deze bijeenkomsten is er een digitaal onderdeel voor de stellen om samen thuis te volgen.
  • Wanneer het kindje is geboren, zijn er weer twee groepsbijeenkomsten met daar tussenin een digitaal onderdeel voor ouders om samen thuis te volgen.

Binnen het programma van de cursus OuderTeam.nu staan de 3 G’s centraal: Gevoelens, Gedachten, Gesprek. Deze 3 G’s vormen een rode draad door de lessen heen.

De inhoud van de lessen

Groepsbijeenkomsten

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de uitdagingen van het ouderschap en de samenwerking van jullie als partners met betrekking tot jullie (aanstaande) kindje. 

Stellen vullen werkbladen met oefeningen in om zo bewustzijn te ontwikkelen over verschillende onderwerpen. Onderwerpen als: het matchen van je opvoedingsstijl aan het unieke temperament van je baby, het vergroten van het gevoel van veiligheid en emotionele intelligentie bij je baby en communiceren en problemen oplossen rondom opvoedingsvragen van je kind.

Tijdens de zwangerschap

De lessen tijdens de zwangerschap richten zich op de introductie van verschillende thema’s en relatievaardigheden.

Er komen onderwerpen aan bod als vertrouwen hebben in elkaar, hoe om te gaan met tegenslag en de drie G’s.

Praktische zaken worden behandeld, zoals de basisregels en -beloften in het gezin en de taakverdeling in de huidige situatie en als het kind er is. Besproken wordt hoe je kan samenwerken als partners, op zo’n manier dat het de ontwikkeling van je kind, jouw eigen welzijn en het gezamenlijk welzijn ten goede komt.

Na de bevalling

De lessen na de kraamweken zijn gericht op de nieuwe situatie, als het kindje er is.

Hier komen (eerder besproken) thema’s aan bod zoals veiligheid, hechting en temperament van het kind.

Er wordt aandacht besteed aan emoties bij kinderen en waarden en wensen voor de baby.

Behandeld wordt hoe ouders conflicten kunnen erkennen en veranderen en waarom het zo belangrijk is om tijd te nemen voor elkaar en elkaar te blijven steunen in de nieuwe ouderrol.

Kosten

Bij de prijs inbegrepen:

De cursus OuderTeam.nu wordt gegeven samen met een andere gecertificeerde trainer van OuderTeam.nu . De training gaat door bij een minimale aanmelding van 4 ouderparen. De maximale groepsgrootte is 10 ouderparen. Voor de bevalling vinden er er 2 sessies in groepsverband plaats en 2 sessies online. Na de bevalling vinden er weer 2 sessies in groepsverband plaats en 2 online.

 

  • De kosten bedragen €295,= per ouderpaar.
Data
Cursussen voor 2019 zijn nog niet ingepland
Neem gerust contact op via het inschrijfformulier