Privacy beleid

Deze website: www.birthandbeyond.nl, wordt onderhouden door Kalinka Van Vehmendahl, handelend onder de naam Birth and Beyond. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Birth and Beyond omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Birth and Beyond

Birth and Beyond is gevestigd te Almere en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 57151601 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is Birth and Beyond bereikbaar per e-mail. Het e-mailadres is kalinka@birthandbeyond.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

Aanmelden voor en versturen van onze nieuwsbrief

Het is mogelijk dat je jezelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. Je moet daarvoor in het bijbehorende formulier je e-mailadres en je naam verstrekken. Als je dat niet doet, dan kun je jezelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Nadat je jezelf voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, worden je persoonsgegevens verwerkt, zodat wij jou op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen.

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden bewaard zolang Birth and Beyond de betreffende nieuwsbrieven wenst te versturen en de toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven niet is ingetrokken.

De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt. Omdat, MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, worden de gegevens aan dat land doorgegeven. MailChimp is een zogenoemde verwerker. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst gesloten op basis van een zogenoemd “Model Contract for the transfer of personal data to third countries” (in het bijzonder door implementatie van de “Data Controller to Data Processor Standard Contractual Clauses”).

Gebruik maken van contactformulier en inschrijvingsformulier cursus

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden bewaard zolang de desbetreffende cursus gegeven wordt en de toestemming niet is ingetrokken.

Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat je een reactie achterlaat op een bepaald onderdeel van onze website (bijvoorbeeld een blog). Je dient daarvoor in het bijbehorende formulier je naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door jou wordt verstrekt, dan kun je geen reactie achterlaten. Je persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij je reactie kunnen plaatsen en (indien gewenst) je op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.

Deze verwerkingen van je persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). Je kunt dit doen door de reactie te verwijderen of met ons contact op te nemen. De persoonsgegevens worden bewaard zolang het onderdeel van de website actueel wordt geacht.

Overige verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens en bankgegevens worden gebruikt voor het voeren van een debiteurenadministratie. Naam, adres, e-mail, telefoon en bankgegevens die gebruikt worden voor de debiteurenadministratie worden 7 jaar bewaard. Wij hebben met de bedrijven die ons assisteren bij de boekhouding een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Foto’s op de website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Birth and Beyond een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Birth and Beyond de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Bewaartermijn

In dit privacybeleid is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan is aangegeven welke criteria Birth and Beyond hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens door haar worden bewaard.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

“Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

“Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

Beveiliging

Birth and Beyond heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Birth and Beyond worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk aan het bedrijf dat onze nieuwsbrieven verstuurt en het bedrijf dat onze website host. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Birth and Beyond en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacybeleid. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacywetgeving. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 25 april 2018.